lillbra.se

Domstolsbeslut för bättre tillgänglighet på webben

Amerikanska återförsäljarjätten Target stämdes förra året av National Federation of the Blind för att deras webbsajt var otillgänglig – den gick inte att surfa på med skärmläsare. Målet är fortfarande inte avslutat, men förra veckan togs två viktiga beslut i fallet.
Den federala distriktsdomstolen i Kalifornien fastställde nämligen att sajter som target.com enligt Kalifornisk lag måste vara tillgängliga. Domstolen beslutade dessutom att stämningen ska drivas som grupptalan, vilket innebär domen kan komma gälla för alla blinda personer i USA som misslyckats komma in på target.com.

Förhoppningsvis är detta två beslut som kommer bidra till högre tillgänglighet på webben och många e-handelsföretag i USA förväntas nu göra sina sajter bättre. Du kan läsa mer om domstolsbesluten hos The Web Standards Project.

Sedan tidigare i USA finns de så kallade Section 508-reglerna inom Americans With Disabilities Act. Det är en lag som ska säkerställa tillgänglighet inom IT och är bindande för federala myndigheters webbplatser. Men det här är första gången något liknande tillämpas på privata företag.

I Sverige har vi inga lagar om tillgänlighet på webbplatser även om det varit diskussioner huruvida Vägledningen 24-timmarswebben ska vara bindande för myndigheter. Inom Europa finns lagar om tillgänglighet i Nederländerna, men de gäller också endast för myndigheter. Det ska bli intressant att se om något fall liknande target.com tas upp i Sverige eller Europa!

Till sist: den som vill ha mer information om vad tillgänglighet innebär kan läsa Jesse Skinners inlägg Accessibility Is About Minimizing Requirements. (Tack till Carl Fredrik)

[tags]tillgänglighet, target, offentliga webbplatser, vägledningen 24-timmarswebben[/tags]

Kommentera

Rullar på Wordpress med modifierat Guerrilla-tema